0431 180 50 info@salonganders.se

Samhällsengagemang

Corporate Social Responibility (CSR) handlar om företags och organisationers samhällsansvar – utöver det som krävs av lagar och regler. Det innebär att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i sin verksamhet.

Salong Anders tar sitt samhällsansvar – i flera led – alltifrån vårt sätt att arbeta till val av underleverantörer. Vi eftersträvar hela tiden att salongen ska ligga i framkant när det gäller miljö och har bland annat avtal med STENA Recycling. Vår miljöpolicy omfattar bland annat:

  • Vi använder endast LED-lampor i salongen.
  • Återvinning av allt vårt farliga avfall som t.ex. färgrester.
  • Gröna växter som renar luften inne på salongen.

Dessutom är vi stolta över att ha en alldeles egen bikupa inne på gården som ger oss honung!